Oes diddordeb gyda chi mewn hel achau’ch teulu, eich cartref neu’ch cymuned? Os oes e, efallai bydd Archifdy Morgannwg o gymorth ichi.

Mae gyda Archifdy Morgannwg amrywiaeth o ddogfennau fydd o gymorth ichi i ddod o hyd i ragor o wybodaeth ynglyn a’ch ardal leol a’r bobl yn eich cymuned.

Mae nifer o ffynonellau hanesyddol sylfaenol gyda ni fydd yn gymorth ichi ddechrau ar eich gwaith ymchwil. Mae cofnodion mwy arbenigol gyda ni hefyd, megis cofnodion yr heddlu a’r tlotai.

Yn 2010, symudodd Archifdy Morgannwg i adeilad pwrpasol newydd yn Lecwydd, Caerdydd. I gael rhagor o fanylion ynglyn a dod o hyd i ni, ein horiau agor a beth i ddod gyda chi ar eich ymweliad cyntaf, galwch heibio i’n gwefan www.glamro.gov.uk. Yma cewch chi ragor o fanylion ynglyn a’r wybodaeth sy gyda ni ar wahanol bynciau a allai fod o ddiddordeb i chi. Os nad oes modd ichi alw heibio i’r llyfrgell, mae modd inni wneud gwaith ymchwil ar eich rhan am ffi.


Rechabites

 

Mae’r cofnodion sy gyda ni’n cynnwys y canlynol:

Mae’n bosibl cyrchu nifer o ffynonellau achyddol ar-lein am ddim, gan gynnwys rhai gwefannau sy’n gofyn am danysgrifiad (gan gynnwys mynegai genedigaethau, priodasau, marwolaethau ers 1837 a ffurflenni cyfrifiad).

Mae Cofrestri Plwyf gyda ni ar gyfer hen blwyfi Morgannwg. Mae cofnodion hen achosion Anghydffurfiol gyda ni hefyd, gan gynnwys y Crynwyr.

Mae cofnodion pob math o waith gweinyddu yn yr archifdy - yn amrywio o Sesiynau Chwarterol Morgannwg i Gynghorau Cymuned ynghyd a’r gwasanaethau maen nhw’n eu cynnal: ysgolion, cynlluniau rheoliadau adeiladu, tlotai, cartrefi i blant a chofrestri etholiadol o 1840 i’r presennol.

  
Penywaun Infants School - 1952

Mae cofnodion yr heddlu, cofnodion ysbytai, cofnodion llongau a chofnodion morwrol gyda ni ynghyd a llawer o gasgliadau ynglyn a gwaith y diwydiant glo a busnesau a gweithgareddau masnachu eraill yn eich ardal.

Mae teuluoedd, ystadau a llawer o unigolion wedi rhoi eu cofnodion inni fel bo modd i eraill eu defnyddio. Mae llawer o’r casgliadau yma’n cynnwys ffotograffau a lluniau eraill. Mae gyda ni fapiau o Rondda Cynon Taf a Morgannwg i gyd o’r ddeunawfed ganrif i’r ugeinfed ganrif.

Mae modd ichi chwilio cofnodion ar wefan Archifau Cymru hefyd: www.archifaucymru.org.uk


Aberaman Junior School


Ynys Lwyd Sunday School