Hel eich Achau  Hanes Tai  Hanes y gymuned

Hel eich Achau

Mae Mrs  Jones wedi bod yn hel ei hachau ac wedi dod o hyd i gyfoeth o wybodaeth trwy ddefnyddio’r cofnodion sydd ar gael yn y Llyfrgell, Swyddfa Cofnodion a’r Amgueddfa. Dyma linell-amser sy’n dangos y cofnodion a ddefnyddiodd hi i ddod o hyd i wybodaeth o wahanol gyfnodau a’r man lle mae’r cofnodion wedi’u cadw.