Hel eich Achau  Hanes Tai   Hanes y gymuned

Hanes Tai

Penderfynodd Mr Williams ei fod eisiau dysgu rhagor am hanes ei dyˆ. Trwy ddefnyddio’r cofnodion sydd ar gael yn y Llyfrgell, Swyddfa Cofnodion a’r Amgueddfa daeth o hyd i gyfoeth o wybodaeth. Dyma linell-amser sy’n dangos cofnodion gwahanol gyfnodau a ddefnyddiodd e i ddod o hyd i hanes ei dy a’r man lle mae’r cofnodion yn cael eu cadw.