Partneriaeth rhwng Gwasanaeth Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd ac Archifdy Morgannwg ydy Rhwydwaith Astudiaethau Lleol Rhondda Cynon Taf.

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd Rhondda Cynon Taf ac Archifdy Morgannwg yn gweithio gyda’i gilydd i gofnodi hanes ein hardal.  Mae cyfoeth o adnoddau ymchwil gyda ni, gan gynnwys cofnodion y cyngor, busnesau lleol ac unigolion.

Bydd y wefan yma’n gymorth ichi bennu p’un o’n 3 gwasanaeth sy’n cadw’r wybodaeth rydych chi’n chwilio amdani ynghyd â sut i’w chyrchu.

Mae’r wefan wedi’i rhannu’n adrannau hwylus.  Bydd pob gwasanaeth yn disgrifio’r math o wybodaeth sy’n cael ei chadw a’r gwasanaethu sy’n cael eu cynnig. 

Rydyn ni hefyd yn cynnig arweiniad i ddechreuwyr ynghylch gwneud gwaith ymchwil ar y 3 pwnc mwyaf poblogaidd:-

Bydd yr adran yma’n nodi’r prif fathau o gofnodion a fydd o gymorth ichi wrth wneud eich ymchwil.  Cewch chi wybodaeth hefyd ynglyn â lle i chwilio am y cofnodion